Q-Therm jest idealnym materiałem do:
- Termoizolacji budynków i ścian gdzie nie ma możliwości wykonania zewnętrznej warstwy izolacyjnej (np. budynki zabytkowe, ściany wybudowane w granicy, wewnętrzne wnęki okien)
- Indywidualnej termomodernizacji mieszkań w budynkach wielorodzinnych, blokach z wielkiej płyty,
- Docieplania poddaszy,
- Eliminacji mostków termicznych w ścianach i przemarzających ścian,
- Ochrony ścian za grzejnikami,
- Termoizolacji pomieszczeń ogrzewanych okresowo,
- Termoizolacji pomieszczeń w których ważne jest efektywne zarządzanie ciepłem w godzinach pracy (biurowce, szkoły, obiekty użyteczności publicznej – szybkie uzyskanie komfortu cieplnego przed rozpoczęciem pracy oraz możliwość znacznego obniżenia temperatury pomieszczeń poza godzinami pracy biura)
- Termomodernizacji domów drewnianych, domków letniskowych,
- Eliminacji miejsc kondensacji pary wodnej i powstawania pleśni.

 

 

Q-Therm działa na innej zasadzie niż dotychczas znane termoizolatory. Służy do zatrzymania ciepła które występuje w formie promieniowania. 75% ciepła jest dostarczane przez promieniowanie (grzejniki, promienniki). Q-Therm to materiał zapewniający zatrzymanie promieniowania cieplnego wewnątrz pomieszczeń co pozwala na zmniejszenie nakładów na ogrzewanie o 30%. W rezultacie warstwa 1 mm materiału Q-Therm pozwala na odbicie 80% promieniowania cieplnego i ograniczenie absorpcji ciepła przez ściany.

Q-therm jest sprzedawany w formie masy szpachlowej w wiadrach o pojemności 5, 10, 20, 30 litrów.

Q-Therm możemy nakładać na wszystkie powierzchnie (tynki, płyty G-K, szkło, drewno, blachę)

Przed aplikacją powierzchnia powinna być oczyszczona, wolna od luźnych elementów, ściany powinny być oczyszczone ze starej farby, wyrównane tak jak do malowania, w razie potrzeby należy zastosować paroprzepuszczalny podkład gruntujący. W przypadku pleśni lub zagrzybienia należy przed aplikacją Q-Therm powierzchnię oczyścić i pomalować preparatem grzybobójczym i przeciw pleśniom.

Q-Therm nakładać:
- szpachlą
- wałkiem
- pistoletem natryskowym

Max ciśnienie robocze w układzie natryskowym 4 bar, wyższe ciśnienie może spowodować uszkodzenie mikrocząstek i utratę deklarowanych właściwości termoizolacyjnych.

W zależności od sposobu aplikacji materiał należy rozrobić wodą do żądanej konsystencji (szpachla = plastyczna masa, wałek = półpłynna masa, pistolet natryskowy = płynna konsystencja farby emulsyjnej).

Mieszanie przy użyciu mieszadła wykonać wyłącznie na bardzo wolnych obrotach (w przeciwnym wypadku uszkodzeniu może ulec struktura mikrocząstek materiału i utraci on deklarowane właściwości termoizolacyjne.

Czas schnięcia – od 2 do 12 godzin.

Po zaschnięciu można obrabiać twardą gąbką do zacierania (rekomendowana paca do zacierania z rubenem). Zacieranie należy wykonywać mokrą pacą.

Obrobioną powierzchnię Q-Therm można malować farbami przeznaczonymi do malowania wewnątrz

UWAGA:

Q-Therm jest materiałem przeznaczonym wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Nie stosować na powierzchniach narażonych bezpośrednio na intensywne działanie wody,

Nie dopuszczać do silnego zamoczenia powierzchni pokrytych Q-Therm.

Powierzchnie pokryte Q-Therm chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi

Informacje techniczne:

Stopień połysku – matowy
stopień grubości ziarna – bardzo gładkie
Współczynnik przewodnictwa cieplnego – λ = 0,0196
Paroprzepuszczalność – SD <0,7 m
współczynnik przenikania ciepła -  Ust = 0,33 W/m2K
opór cieplny R (m2K/W) - wzrost o 24,9% na powierzchni aplikowania
Przyczepność do podłoża – 1,0 Mpa
Warstwa aplikacji – 1 mm
Temperatura przechowywania - +2°C - +65°C
Wytrzymałość termiczna po zaschnięciu - – 40°C do +150°C
Rozcieńczanie – czysta woda
Mycie narzędzi – woda
Gwarancja – 5 lat
Trwałość powłoki 15 lat
klasyfikacja reakcji na ogień – A2, s2, d0 materiał niepalny
Nie jest szkodliwy dla zdrowia, nie emituje szkodliwych substancji i promieniowania.